ஆண்களுக்குமுகப் பராமரிப்பு

எந்த முக வடிவத்திற்கு எந்த மாதிரி தாடி வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

 

தாடி வைக்கும் முன் ஒருவர் தங்களின் முக வடிவத்திற்கு எந்த ஸ்டைல் தாடி நன்றாக இருக்கும் என்று தெரிந்து கொண்டு, அதற்கேற்றாற் போல் மேற்கொண்டால், அவரது தோற்றம் இன்னும் சிறப்பாக காட்சியளிக்கும்.

ஆகவே ஆண்களே தமிழ் போல்ட் ஸ்கை எந்த முக வடிவத்திற்கு எந்த மாதிரி தாடி வைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என கொடுத்துள்ளது. அதைப் படித்து பின்பற்றி நன்மைப் பெறுங்கள்.

30 1464589799 1 oblong face
நீள்வட்ட வடிவ முகம்

நீள்வட்ட முகம் கொண்டவர்கள், படத்தில் காட்டியவாறான தாடி ஸ்டைலைப் பின்பற்றுவது நல்ல தோற்றத்தைத் தரும்.
30 1464589804 2 rec face
செவ்வக வடிவ முகம்

செவ்வக வடிவ முகம் கொண்டவர்கள், படத்தில் காட்டியவாறு முழு தாடியை அல்லது மீசையின்றி வெறும் தாடியை மட்டும் வைப்பது நல்லது லுக்கைக் கொடுக்கும்.

30 1464589810 3 round face

வட்ட வடிவ முகம்

வட்ட வடிவ முகத்தைக் கொண்டவர்களுக்கு படத்தில் காட்டப்பட்ட ஸ்டைல்கள் பொருத்தமாக இருக்கும்.
30 1464589816 4 square face

சதுர வடிவ முகம்

சதுர வடிவ முகத்தினர், முழு தாடியை வைக்காமல், படத்தில் காட்டியவாறு வைப்பது சிறப்பான தோற்றத்தைக் கொடுக்கும்.
30 1464589822 5 diamond face

வைர வடிவ முகம்

வைர வடிவத்தில் முகத்தைக் கொண்டவர்களுக்கு, படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு அனைத்து ஸ்டைல்களும் நல்ல தோற்றத்தை வழங்கும்.
30 1464589829 6 invert triangle face

தலைகீழ் முக்கோண வடிவ முகம்

தலைகீழ் முக்கோண வடிவ முகத்தைக் கொண்டவர்கள், படத்தில் காட்டியவாறான ஸ்டைல்களைப் பின்பற்றினால் நன்றாக இருக்கும்.

30 1464589835 7 triangle face

முக்கோண வடிவ முகம்

முக்கோண வடிவ முகத்தினர், குறுந்தாடி மற்றும் படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்டைல்களை மேற்கொள்வது நல்ல லுக்கைக் கொடுக்கும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button