தையல்சுடிதார் தைக்கும் முறை

சுடிதார் தைப்பது எப்படி?Tops

ld1197

1. துணியை நான்காக மடித்து போட்டு படம் 1-ல் உள்ள அளவு படி வரைந்து வெட்டவும்.

2. துணியை நான்காக மடித்து போட்டு படம் 2-ல் உள்ள அளவு படி வரைந்து வெட்டவும்.

chudidhar topchudidhar top1

முன்பக்கம்: (படம் 3)

1. கழுத்திற்கு பீஸ் துணி வைத்து உட்புறம் மடித்து தைக்கவும்.

2. Open/Slit இருபக்கமும் ஓரம் மடித்து தைக்கவும்.

3. கீழே ஓரம் மடித்து தைக்கவும்.

பின்பக்கம்: (படம் 4)

1. முன்பக்கம் போல் பின்பக்கமும் தைக்கவும்.

2. கை ஓரம் மடித்து தைக்கவும்.

3. முன்பக்கம், பின்பக்கம் இரண்டையும் தோள்பட்டையில் சேர்த்து தைக்கவும்.

4. கை பகுதியை armhole உடன் சேர்த்துத் தைக்கவும்.

5. கடைசியில் கை நுனியில் இருந்து Open வரை சேர்த்து இரு பக்கமும் சேர்த்து தைக்கவும் (படம் 5)”

ld1197

Related posts

How to sew wrap dress | Wrap dress/Easy Way Step by Step Method -ஆடை தையல் பயிற்சி

nathan

How to make a dress for girls

nathan

ஆரி ஒர்க்

nathan

T.Shirt அலங்காரம்

nathan

salwar with cross over sleeve

nathan

சூப்பர் லெக்கிங்ஸ்

nathan

வித விதமான கழுத்து டிசைன்கள்

nathan

Chain Stitch

nathan

சுடிதார் தைப்பது எப்படி?

nathan