மருத்துவ குறிப்பு (OG)

மூளை எப்படி செயல்படுகிறது

How the Brain Works

மூளை எப்படி செயல்படுகிறது

 

மனித மூளை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க உறுப்பு ஆகும், இது உடலின் கட்டளை மையமாக செயல்படுகிறது, அனைத்து உடல் செயல்பாடுகள், எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கிறது. இது பில்லியன் கணக்கான நியூரான்களின் சிக்கலான நெட்வொர்க் ஆகும், ஒவ்வொன்றும் மின் மற்றும் இரசாயன சமிக்ஞைகள் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்கின்றன. மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மனித அறிவாற்றல் மற்றும் நனவின் ஆழத்திற்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான பயணமாகும். இந்த கட்டுரை மூளையின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தும் சிக்கலான வழிமுறைகளை ஆராய்கிறது மற்றும் நமது சொந்த மனதின் அதிசயங்களை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது.

மூளை அமைப்பு

மூளையை மூன்று முக்கிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கலாம்: முன் மூளை, நடு மூளை மற்றும் பின் மூளை. மிகப்பெரிய பகுதி, முன்மூளை, சிந்தனை, பகுத்தறிவு மற்றும் சிக்கலைத் தீர்ப்பது போன்ற உயர் அறிவாற்றல் செயல்பாடுகளுக்கு பொறுப்பாகும். இது இரண்டு அரைக்கோளங்களைக் கொண்டுள்ளது, இடது மற்றும் வலது, கார்பஸ் கால்சோம் எனப்படும் நரம்பு இழைகளின் மூட்டையால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நடுமூளையானது உணர்ச்சித் தகவல்களுக்கான ரிலே நிலையமாகச் செயல்படுகிறது, மேலும் பின்மூளையானது சுவாசம், இதயத் துடிப்பு மற்றும் சமநிலை போன்ற முக்கியமான செயல்பாடுகளைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

மூளைக்குள், வெவ்வேறு கட்டமைப்புகள் வெவ்வேறு செயல்பாடுகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. பெருமூளைப் புறணி, முன்மூளையின் வெளிப்புற அடுக்கு, உணர்ச்சி உணர்வு, மோட்டார் கட்டுப்பாடு மற்றும் உயர் அறிவாற்றல் செயல்முறைகளுக்கு பொறுப்பாகும். இது நான்கு மடல்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: முன் மடல், பாரிட்டல் லோப், டெம்போரல் லோப் மற்றும் ஆக்ஸிபிடல் லோப். ஒவ்வொரு மடலும் வெவ்வேறு செயல்பாட்டில் நிபுணத்துவம் பெற்றது, அதாவது முன் மடலில் மோட்டார் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆக்ஸிபிடல் லோபில் காட்சி செயலாக்கம்.

பெருமூளைப் புறணிக்கு அடியில் லிம்பிக் அமைப்பு உள்ளது, இது உணர்ச்சி, நினைவகம் மற்றும் உந்துதல் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ளது. லிம்பிக் அமைப்பில் உள்ள முக்கிய கட்டமைப்புகளில் அமிக்டாலா, ஹிப்போகாம்பஸ் மற்றும் ஹைபோதாலமஸ் ஆகியவை அடங்கும். அமிக்டாலா உணர்ச்சிகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது, மேலும் நினைவக உருவாக்கம் மற்றும் மீட்டெடுப்பதில் ஹிப்போகாம்பஸ் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஹைபோதாலமஸ் என்பது ஒரு சிறிய ஆனால் சக்திவாய்ந்த அமைப்பாகும், இது அடிப்படை உடல் செயல்பாடுகள், ஹார்மோன் வெளியீடு மற்றும் தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

நியூரான்: மூளையின் கூறு

மூளையின் செயல்பாட்டின் மையத்தில் நியூரான்கள், மின் மற்றும் இரசாயன சமிக்ஞைகள் மூலம் தகவல்களை அனுப்பும் சிறப்பு செல்கள் உள்ளன. நியூரான்கள் மூன்று முக்கிய பகுதிகளால் ஆனவை: செல் உடல், டென்ட்ரைட்டுகள் மற்றும் ஆக்சன். செல் உடலில் கரு மற்றும் பிற முக்கிய உறுப்புகள் உள்ளன, மேலும் டென்ட்ரைட்டுகள் மற்ற நியூரான்களிலிருந்து சமிக்ஞைகளைப் பெறுகின்றன. மறுபுறம், ஆக்சான்கள் செல் உடலிலிருந்து மற்ற நியூரான்கள் அல்லது இலக்கு செல்களுக்கு சமிக்ஞைகளை அனுப்புகின்றன.

இரண்டு நியூரான்கள் சந்திக்கும் சந்திப்புகளான சினாப்சஸ் மூலம் நியூரான்கள் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்கின்றன. செயல் திறன் எனப்படும் மின் சமிக்ஞையானது ஆக்சனின் முடிவை அடையும் போது, ​​அது நரம்பியக்கடத்திகளை சினாப்ஸில் வெளியிட தூண்டுகிறது. இந்த நரம்பியக்கடத்திகள் அண்டை நியூரான்களின் டென்ட்ரைட்டுகளில் ஏற்பிகளுடன் பிணைந்து அவற்றின் செயல்பாட்டைத் தூண்டுகின்றன அல்லது தடுக்கின்றன. இந்த சிக்கலான இணைப்பு நெட்வொர்க் மூளை முழுவதும் தகவல்களை அனுப்ப அனுமதிக்கிறது.

பிளாஸ்டிக் மற்றும் கற்றல்

மூளையின் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களில் ஒன்று, நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி எனப்படும், மாற்றுவதற்கும் மாற்றியமைக்கும் திறன் ஆகும். நம் வாழ்நாள் முழுவதும், நியூரான்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் வலுப்பெறலாம் அல்லது பலவீனமடையலாம், புதிய பாதைகள் உருவாகலாம் அல்லது இருக்கும் பாதைகள் மாற்றியமைக்கப்படலாம். இந்த செயல்முறை கற்றல் மற்றும் நினைவக உருவாக்கத்தின் அடிப்படையாகும்.

சினாப்டிக் பிளாஸ்டிசிட்டி, ஒரு வகை நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி, காலப்போக்கில் வலிமையை மாற்றும் ஒத்திசைவுகளின் திறனைக் குறிக்கிறது. இரண்டு நியூரான்கள் அடிக்கடி ஒன்றாகச் செயல்படும் போது, ​​அவற்றின் இணைப்பு வலுவடைந்து, எதிர்காலத் தகவல்தொடர்பு மிகவும் திறமையானது. மாறாக, இரண்டு நியூரான்கள் ஒன்றாகச் செயல்படுவது அரிதாக இருந்தால், அவற்றின் இணைப்புகள் பலவீனமடையும். இந்த செயல்முறை, முறையே நீண்ட கால ஆற்றல் மற்றும் நீண்ட கால மனச்சோர்வு என அறியப்படுகிறது, இது நினைவக உருவாக்கம் மற்றும் சேமிப்பின் அடிப்படையாகும்.

நரம்பியக்கடத்திகள் மற்றும் மூளை வேதியியல்

மூளையின் சிக்கலான செயல்பாடுகள் நரம்பியக்கடத்திகள் எனப்படும் இரசாயனங்களின் நுட்பமான சமநிலையையும் சார்ந்துள்ளது. டோபமைன், செரோடோனின் மற்றும் அசிடைல்கொலின் போன்ற இந்த இரசாயனங்கள் மனநிலை, கவனம், உந்துதல் மற்றும் பிற அறிவாற்றல் செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. நரம்பியக்கடத்தி அளவுகளில் உள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் மனச்சோர்வு, பதட்டம் மற்றும் ஸ்கிசோஃப்ரினியா உள்ளிட்ட பல்வேறு மனநலக் கோளாறுகளில் ஈடுபடுவதாக கருதப்படுகிறது.

மூளையின் வேதியியல் கலவை மற்றும் நரம்பியக்கடத்திகளின் பங்கு ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வது குறிப்பிட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகளை இலக்காகக் கொண்ட மருந்துகளின் வளர்ச்சியை செயல்படுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, மூளையில் செரோடோனின் அளவை அதிகரிப்பதன் மூலம் மனச்சோர்வுக்கு சிகிச்சையளிக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செரோடோனின் மறுபயன்பாட்டு தடுப்பான்கள் (SSRIகள்) பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. இந்த மருந்துகள் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதில் நரம்பியல் ஆராய்ச்சியின் திறனை நிரூபிக்கின்றன.

உணர்வு மற்றும் மூளை

மூளையின் இறுதி மர்மம் நனவின் நிகழ்வில் உள்ளது. பில்லியன்கணக்கான நியூரான்கள் ஒத்திசைவில் சுடுவது எப்படி நமது அகநிலை அனுபவத்தை உருவாக்குகிறது?உணர்வு என்பது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின் பொருளாகவே உள்ளது, ஆனால் பல கோட்பாடுகள் அதன் தோற்றத்தை பரிந்துரைத்துள்ளன.நான் விளக்க முயற்சிக்கிறேன்.

ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது

பல்வேறு மூளைப் பகுதிகளில் உள்ள தகவல்களின் ஒருங்கிணைப்பிலிருந்து உணர்வு எழுகிறது என்று தகவல் கோட்பாடு கூறுகிறது. இந்த கோட்பாட்டின் படி, மிகவும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நரம்பியல் செயல்பாடு, நனவின் உயர் மட்டமாகும். மற்றொரு கோட்பாடு, உலகளாவிய பணியிடக் கோட்பாடு, பல மூளைப் பகுதிகளுக்கு தகவல் ஒளிபரப்பப்படும்போது நனவு வெளிப்படுகிறது, இது பரவலான அணுகல் மற்றும் செயலாக்கத்தை அனுமதிக்கிறது.

 

மனித மூளை, அதன் சிக்கலான அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடு, அறிவியலின் மிகப்பெரிய மர்மங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. நியூரான்களின் சிக்கலான நெட்வொர்க்குகள் முதல் நரம்பியக்கடத்திகளின் நுட்பமான சமநிலை வரை, மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பற்றிய நமது புரிதல் தொடர்ந்து உருவாகி வருகிறது. மூளையின் இரகசியங்களை வெளிக்கொணர்வது மனநல சிகிச்சைகளை மேம்படுத்துவது முதல் நனவு மற்றும் மனித அறிவாற்றல் பற்றிய நமது புரிதலை மேம்படுத்துவது வரையிலான தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. விஞ்ஞானிகள் மூளையின் சிக்கலான தன்மையை ஆழமாக ஆராயும்போது, ​​​​நம் சொந்த மனதின் முழு திறனையும் திறக்க நாம் நெருங்கி வருகிறோம்.

Related posts

இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு

nathan

வெள்ளைப்படுதல் குணமாக

nathan

பெண்களே தெரிஞ்சிக்கங்க… உடற்பயிற்சி செய்வதால் குறைபிரசவம் ஆகுமா?

nathan

ஆசனவாய் புற்றுநோய் அறிகுறிகள்

nathan

சிறுநீரகம் செயலிழப்பு அறிகுறிகள்

nathan

தலை புற்றுநோய் அறிகுறிகள்

nathan

இதனால் தான் நான் மருந்து சாப்பிட்டாலும் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக உள்ளது

nathan

நீங்கள் மலச்சிக்கலால் அவதிப்படுகிறீர்களா? இந்த 5 உணவுகளை தினமும் சாப்பிட்டு வந்தால் நலம்…!

nathan

கருமுட்டை வளர மாத்திரை

nathan